Monitor Polski

M.P.2015.792

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie mianowania na stopnie oficerskie generała broni, generała dywizji, wiceadmirała oraz generała brygady

nr 112.39.2015

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 sierpnia 2015 r. niżej wymienieni mianowani zostają:

I.

 na stopień generała broni:

generał dywizji Andrzej FAŁKOWSKI

generał dywizji Anatol Jerzy WOJTAN

II.

 na stopień generała dywizji:

generał brygady Wiesław Jerzy GRUDZIŃSKI

generał brygady Zygmunt Andrzej MIERCZYK

generał brygady Cezary Jakub PODLASIŃSKI

generał brygady Michał Edward SIKORA

generał brygady Grzegorz Stanisław SODOLSKI

generał brygady Włodzimierz Czesław USAREK

III.

 na stopień wiceadmirała:

kontradmirał Marian Jan AMBROZIAK

IV.

 na stopień generała brygady:

pułkownik Stanisław CZOSNEK

pułkownik Adam Wiesław DUDA

pułkownik Dariusz Andrzej GÓRNIAK

pułkownik Maciej Władysław JABŁOŃSKI

pułkownik Stanisław KACZYŃSKI

pułkownik Mariusz WIATR

pułkownik Piotr ŻURAWSKI