Mianowanie na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej.

Monitor Polski

M.P.2018.495

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 2018 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.3.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lutego 2018 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 192 ust. 4 w związku z art. 197 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 i 2255, z 2017 r. poz. 88, 244, 379, 708, 768, 1086, 1321, 2409 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138), na wniosek Ministra Finansów, mianuję na stopień nadinspektora Służby Celno-Skarbowej inspektora Piotra WALCZAKA.