Monitor Polski

M.P.2019.964

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2019 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

nr 112.57.2019

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, mianuję na stopień nadinspektora Policji

inspektora Henryka MOSKWĘ.