Monitor Polski

M.P.2018.798

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 lipca 2018 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

nr 112.41.2018

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730 i 1039) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuję na stopień nadinspektora Policji

inspektora Jarosława KALETĘ.