Mianowanie na stopień nadinspektora Policji. - M.P.2016.1086 - OpenLEX

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

Monitor Polski

M.P.2016.1086

Akt indywidualny
Wersja od: 9 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.45.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

Na podstawie art. 48 ust. 3 i art. 52 ust. 1a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669, 862, 904, 960 i 1250) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuję na stopień nadinspektora Policji inspektor Helenę MICHALAK.