Mianowanie na stopień nadinspektora Policji. - M.P.2015.786 - OpenLEX

Mianowanie na stopień nadinspektora Policji.

Monitor Polski

M.P.2015.786

Akt indywidualny
Wersja od: 3 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 lipca 2015 r.
o mianowaniu na stopień nadinspektora Policji

nr 112.26.2015

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 529, 1045, 1066, 1217 i 1268) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych mianuję na stopień nadinspektora Policji

inspektora Jarosława SAWICKIEGO.