Monitor Polski

M.P.2018.308

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 grudnia 2017 r.
w sprawie mianowania na stopień kontradmirała

nr 112.64.2017

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 i ust. 8b w związku z ust. 8 pkt 1 oraz ust. 8a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję pośmiertnie na stopień

kontradmirała komandora Jerzego STANIEWICZA s. Justyna r. 1903