Monitor Polski

M.P.2015.744

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 kwietnia 2015 r.
o mianowaniu na stopień generalnego inspektora Policji

nr 112.9.2015

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, 529, 1045 i 1066), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, mianuję na stopień generalnego inspektora Policji

nadinspektora Krzysztofa GAJEWSKIEGO