Monitor Polski

M.P.2017.517

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 maja 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.22.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 kwietnia 2017 r.
o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244 i 768), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, mianuję na stopień generała brygady Straży Granicznej
pułkownika Tomasza PRAGĘ.