Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

Monitor Polski

M.P.2015.466

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

nr 112.4.2015

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, mianuję na stopień generała brygady Straży Granicznej

pułkownika Andrzeja PILASZKIEWICZA.