Mianowanie na stopień generała brygady Straży Granicznej.

Monitor Polski

M.P.2014.508

| Akt indywidualny
Wersja od: 25 czerwca 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 maja 2014 r.
o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

nr 112-11-2014

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951, z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 463, 486, 502, 616 i 619) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych mianuję na stopień generała brygady Straży Granicznej

pułkownika Straży Granicznej Wojciecha SKOWRONKA.