Monitor Polski

M.P.2019.693

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady oraz wiceadmirała

nr 112.7.2019

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4, ust. 8 pkt 1 oraz ust. 8a pkt 1 lit. b w związku z ust. 8b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 55), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, niżej wymienieni mianowani zostają pośmiertnie na stopień:

I. generała brygady

pułkownik Mieczysław Stanisław MOZDYNIEWICZ s. Juliana r. 1896

pułkownik Szczepan ŚCIBIOR s. Michała r. 1903

II. wiceadmirała

kontradmirał Adam MOHUCZY s. Adama r. 1891