Monitor Polski

M.P.2019.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 listopada 2018 r. nr 112.79.2018
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4, ust. 8 pkt 1 oraz ust. 8a pkt 1 lit. b w związku z ust. 8b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669 i 2182), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję pośmiertnie na stopień generała brygady płk. Wincentego NOWACZYŃSKIEGO s. Jana r. 1883.