Monitor Polski

M.P.2016.1083

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.42.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 23 sierpnia 2016 r.
o mianowaniu na stopień generała brygady

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2016 r. poz. 552, 904, 960 i 1250) na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji mianuję na stopień generała brygady pułkownika Andrzeja PAWLIKOWSKIEGO.