Monitor Polski

M.P.2016.260

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

nr 112.4.2016

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 178), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 marca 2016 r. mianuję na stopień generała brygady:

1. pułkownika Jarosława Wacława KRASZEWSKIEGO
2. pułkownika Krzysztofa KRÓLA