Mianowanie na stopień generała brygady.

Monitor Polski

M.P.2015.801

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie mianowania na stopień generała brygady

nr 112.38.2015

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4, ust. 8 pkt 4 lit. b oraz ust. 8a pkt 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220 i 1224), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję z dniem 1 sierpnia 2015 r. na stopień generała brygady

podporucznika rezerwy Józefa Jana GUZDKA.