Monitor Polski

M.P.2015.745

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 lipca 2015 r.
w sprawie mianowania na stopień generała broni

nr 112.28.2015

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianuję z dniem 1 sierpnia 2015 r. na stopień generała broni

generała dywizji Mirosława RÓŻAŃSKIEGO