Mianowanie Ministra Opieki Społecznej.

Monitor Polski

M.P.1939.220.

Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 1939 r.