Mianowanie Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Monitor Polski

M.P.2017.233

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2016 r.
o mianowaniu Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej

nr 112.79.2016

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 1 stycznia 2017 r. generała brygady Wiesława KUKUŁĘ na stanowisko Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej.