Monitor Polski

M.P.2005.21.326

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 kwietnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 31 marca 2005 r.
o mianowaniu dowódcy Sił Powietrznych

nr 111-9-05

Na podstawie art. 134 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) mianuję z dniem 3 kwietnia 2005 r. Pana generała broni Stanisława TARGOSZA na stanowisko dowódcy Sił Powietrznych, na trzyletnią kadencję.