M.P.2018.988

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 października 2018 r.

POSTANOWIENIE nr 112.62.2018
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 września 2018 r.
o mianowaniu Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 8 września 2018 r. Pana generała dywizji Tomasza PIOTROWSKIEGO na stanowisko Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.