Monitor Polski

M.P.2017.249

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 112.13.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2017 r.
o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana generała dywizji Jarosława MIKĘ na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.