Monitor Polski

M.P.2015.604

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 lipca 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2015 r.
o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

nr 112.25.2015

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 30 czerwca 2015 r. generała dywizji Mirosława RÓŻAŃSKIEGO na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.