Mianowanie Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Monitor Polski

M.P.2014.37

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 stycznia 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 grudnia 2013 r.
o mianowaniu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych

nr 112-45-2013

Na podstawie art. 134 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję z dniem 1 stycznia 2014 r. generała broni Lecha Lucjana MAJEWSKIEGO na stanowisko Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.