Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2023.331

Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.3.2023

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Joannę Kozińską-Frybes Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kuby.