Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2022.678

Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 czerwca 2022 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.29.2022

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Grzegorza Kowala Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Tuvalu.