Monitor Polski

M.P.2020.369

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 kwietnia 2020 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.17.2020

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Marcina KUBIAKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku.