Monitor Polski

M.P.2019.970

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.27.2019

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Pawła MILEWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii.