Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej. - M.P.2019.707 - OpenLEX

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2019.707

Akt indywidualny
Wersja od: 24 lipca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 czerwca 2019 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.16.2019

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Tomasza SZATKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli.