Monitor Polski

M.P.2019.458

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 maja 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 kwietnia 2019 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.12.2019

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Krzysztofa BOJKO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Mongolii.