Monitor Polski

M.P.2018.861

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 września 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.51.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Janusza JANKE Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Katar.