Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2018.645

Akt indywidualny
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 czerwca 2018 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.35.2018

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Magdalenę BOGDZIEWICZ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Singapuru.