Monitor Polski

M.P.2018.109

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 stycznia 2018 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.103.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Beatę PĘKSĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku.