Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.1161

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 listopada 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.88.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Joannę WRONECKĄ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku.