Monitor Polski

M.P.2017.1120

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

Poz. 1120

POSTANOWIENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 6 listopada 2017 r. nr 110.74.2017

w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Krzysztofa BUZALSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Zjednoczonej Republice Tanzanii.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło