Monitor Polski

M.P.2017.1116

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 listopada 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.70.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Pawła LECHOWICZA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Bahrajnu.