Monitor Polski

M.P.2017.1021

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.60.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Adama BURAKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Demokratyczno-Socjalistycznej Republice Sri Lanki, Federalnej Demokratycznej Republice Nepalu, Królestwie Bhutanu oraz w Islamskiej Republice Afganistanu.