Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2017.713

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 lipca 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.41.2017

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Aleksandra KROPIWNICKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych do spraw Afryki (UNECA), Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Afrykańskiej oraz Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Międzyrządowej Organizacji ds. Rozwoju (IGAD).