Monitor Polski

M.P.2017.587

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 czerwca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.13.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 maja 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Zbigniewa GNIATKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Niezależnym Państwie Samoa.