Monitor Polski

M.P.2017.275

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 marca 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.5.2017
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 stycznia 2017 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Andrzeja KANTHAKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w: Republice Botswany, Republice Zimbabwe, Królestwie Suazi, Republice Zambii, Republice Namibii.