Monitor Polski

M.P.2017.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 stycznia 2017 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.74.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 października 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jerzego SNOPKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej na Węgrzech.