Monitor Polski

M.P.2016.819

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.46.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 lipca 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Janusza Andrzeja KOTAŃSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej przy Suwerennym Wojskowym Zakonie Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy, Rodos i Malty.