Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2016.742

| Akt indywidualny
Wersja od: 2 sierpnia 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.13.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 czerwca 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Andrzeja PRZYŁĘBSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec.