Monitor Polski

M.P.2016.500

| Akt indywidualny
Wersja od: 13 czerwca 2016 r.

POSTANOWIENIE Nr 110.8.2016
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 marca 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Andrzeja DYCHĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Liberii.