Monitor Polski

M.P.2016.242

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 lutego 2016 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.5.2016

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jarosława STARZYKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym - Stałym Przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.