Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2015.952

Akt indywidualny
Wersja od: 6 października 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.61.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Jaromira SOKOŁOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Księstwie Liechtensteinu.