Monitor Polski

M.P.2015.684

| Akt indywidualny
Wersja od: 6 sierpnia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2015 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110.25.2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Marcina KUBIAKA Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Państwie Brunei Darussalam.