Monitor Polski

M.P.2015.428

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 maja 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 stycznia 2015 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-2-2015

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Marka ZIÓŁKOWSKIEGO Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Federalnej Republice Somalii.