Monitor Polski

M.P.2015.76

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 stycznia 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 listopada 2014 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-38-2014

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Pana Marka CAŁKĘ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Turkmenistanie.