Monitor Polski

M.P.2014.860

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2014 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lipca 2014 r.
w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-25-2014

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. mianuję Panią Katarzynę PEŁCZYŃSKĄ-NAŁĘCZ Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej.